W dupiu byłeś? Obrazki widziałeś?
Dodaj coś Rejestracja Logowanie

eksperyment calhouna calhoun mysz eksperyment calhouna zwany mysią utopią doświadczenie naukowe prowadzone od lipca   do   roku przez amerykańskiego etologa ogna b. calhouna i kilkakrotnie powtarzane. doświadczenie polegało na stworzeniu populacji myszy składającej się najpierw z ośmiu osobników  pary idealnego środowiska do życia. myszy mialy nieograniczony dostęp do pożywienia wody i materiałów do budowy gniazd z ich środowiska usunięto wszystkie drapieżniki a także zapewniono im opiekę medyczną by uchronić populację przed chorobami zakaźnymi. jedynym ograniczeniem była powierzchnia klatka o podstawie kwadratu o bokach długości   metra i wysokości   mogła pomieścić maksymalnie   osobników. mysz w bioskaiandrze ale to inny eksperyment przebieg eksperyment trwał   dni. jego przebieg podzielono na cztery fazy okres przystosowywania się trwał do   dnia kiedy to urodziły się pierwsze myszy nowego pokolenia. jest to najkrótsza faza eksperymentu. w tym okresie myszy dokonały podziału terytorium i zaczęły budować pierwsze gniazda. okres gwałtownego rozwoju trwał od dnia   do dnia  . liczebność myszy dubluje się co  dni. osobniki dominujące których pozycja społeczna jest wyższa posiadają liczniejsze potomstwo niż słabsze osobniki. zauważyć można że myszy chętniej niż w pierwszej fazie przebywają w towarzystwie innych obcych myszy. okres stagnacji trwał od dnia   do dnia  . na początku tej fazy żyło   osobników. populacja dubluje swoją liczebność co   dni. u samców następuje stopniowy zanik umiejętności obrony własnego terytorium natomiast u samic powszechniejsze stają się zachowania agresywne i następuje zanik instynktu macierzyńskiego potomstwo jest odrzucane przez matki. w fazie tej populacja myszy osiągnęła szczytową liczebność wynoszącą   osobników. stale zamieszkanych była tylko jedna piąta boksów przeznaczonych dla myszy. okres wymierania trwał od dnia   w którym wskaźnik przyrostu naturalnego stal się ujemny do dnia   w którym zdechła ostatnia mysz kończąc tym samym eksperyment. samice coraz rzadziej zachodziły w ciążę a w końcowej fazie eksperymentu populacja całkowicie utraciła zdolność reprodukcji. dnia   nastąpiło ostatnie żywe urodzenie. w dniu   doszło do ostatniej kopulacji. była to najdłuższa faza eksperymentu. wśród myszy nastąpił całkowity zanik zachowań społecznych takich jak obrona wlasnego terytorium i potomstwa. ich czynności sprowadzały się do zaspokajania potrzeb naturalnych i czyszczenia futra. mysza. abakankami. kot drapieznik wnioski badacz wskazuje że redukcja naturalnej umieralności w warunkach ograniczonej przestrzeni doprowadziła do nadmiernego zagęszczenia populacji. młode osobniki dojrzewając nie znajdowały miejsca dla siebie w organizacji społecznej w której wszystkie role były już obsadzone. w warunkach naturalnych wyjściem z takiej sytuacji jest emigracja ale w eksperymencie była ona niemożliwa. walczyły więc o te role tak zaciekle że efektem ubocznym stal się upadek normalnej organizacji społecznej. ponadto nadmierna liczba spotkań z innymi osobnikami doprowadziła do unikania kontaktów społecznych. kolejne młode urodzone w taco ch warunkach były przedwcześnie porzucane przez matld oraz grupy rodzinne i wychowując się w zaburzonych warunkach nabywaly cech autystycznych. w szczególności stawały się same niezdolne do podjęcia prokreacji i wychowania mlodych. calhoun podsumowywał te obserwacje pisząc że śmierć śmierci cielesnej śmierć do kwadratu z tytułu jego pracy prowadzi do śmierci organizacji społecznej iw konsekwencji do śmierci duchowej jednostek i formułował hipotezy że w analogicznych warunkach społeczność ludzi także podlegałaby podobnym procesom
Zabucha
16
Wincy obrazków
Copyright © 2019 by wdupiu.pl