W dupiu byłeś? Obrazki widziałeś?
Dodaj coś Rejestracja Logowanie

platformaohywatelska. nie dla actaż obserwuj tak dla wojno sar w internecie gwarantowanie praw twórcom jest waz ne ale nie mogą one ograniczać wolności w internecie. gam przeciw actaż boprate przez arlament europejski eupof oskowie kyopzv glosowali za przejęciem dypektww w sou abe dław autorskich na je dnolii vm nwxo   alva michał bom jerzy buzek danuta mana hubner danuta jazłowiecka agnieszka konovvsxa nuewa barbara kudrycka janusz lewandowski jan olanym unia pitera marek pluła danusi pasm adam szejnfeld rozanahn van thun kazmuerz mihai ujazdowski jaroslaw wałęsa bogdan brunon wenta bogdan andrzej zdrojevvski iadeusz zerem eizbiela katarzyna łukacdewska diarlmma obywaleiskai manama owa alaska manama owale iska diallmma obywateiskai idiamma omreiskai naumma obwvaleiska diatlmma obywateiskal pronouns omwateiska idiaryorma obywateiskai manama obywale ska wanmma obywatelska diańmma obywatelska magma obywateiskai invezneszcny diarioąma oiyfuaxeisxm diatfuvma owuaxeiskar więzienna obywateiskai diaderma owwaerskai manama owwaxswsm
kropka_w_desce
28
Wincy obrazków
Copyright © 2019 by wdupiu.pl